Bijkomende info op https://www.turnhout.be/coronavirus

Van dinsdag 17 maart tot en met vrijdag 3 april zijn het Welzijnsonthaal en het OCMW Turnhout gesloten. De dienstverlening wordt wel voortgezet. Alle diensten blijven bereikbaar via mail en telefoon. Cliënten kunnen nog terecht met al hun vragen. Een medewerker bekijkt samen met elke cliënt of zijn vraag dringende behandeling vereist of eventueel uitgesteld kan worden.

Prioritaire vragen gaan over:

 • de opvang van daklozen;
 • een huurwaarborg om een woning te huren;
 • financiële ondersteuning voor een begrafenis;
 • aanvragen voor een leefloon;
 • verzoeken om een dringend cliëntoverleg;
 • dringende financiële ondersteuning voor eten;
 • dringende financiële ondersteuning voor gas, water of elektriciteit;
 • financiële ondersteuning voor dringende medische en farmaceutische zorgen;
 • buskaartjes voor dringende verplaatsingen.

Alle andere vragen worden door een maatschappelijk assistent beoordeeld op dringendheid.

De uitbetaling van leeflonen blijft gegarandeerd. Cliënten kunnen hun maatschappelijk werker elke voormiddag telefonisch bereiken. Cliënten die zelf geen contact opnemen, zullen één keer per week worden opgebeld door de maatschappelijk werker die zo nagaat of alles in orde is.

Contactgegevens

Telefonisch bereikbaar op weekdagen van 9 tot 17 uur

 • Welzijnsonthaal: 014 47 11 00
 • OCMW: 014 47 47 47

Mailen kan naar

Welzijnsonthaal en OCMW Turnhout gesloten door coronavirus