Brugfiguren zijn de voelsprieten van onze Stad Turnhout. De hulpverlening is niet voor iedereen even toegankelijk. Zij brengen de veelheid aan hulpverleningsorganisaties in kaart en reiken een brug voor jou naar de juiste organisatie.

BRUGFIGUUR KINDEREN

Dorien Geudens, Ewin Yousef en Britt Borghs zijn de brugfiguren Kinderen van Turnhout. Zij gaan langs bij gezinnen met kinderen tot 12 jaar of bij zwangere mama’s uit Turnhout. Iedereen kan bij hen terecht. Zij weten veel over hulpverlening en diensten die gezinnen met kinderen kunnen gebruiken. Je kan met alle vragen bij hen terecht. Zij helpen je zoeken naar de juiste dienst die jou kan helpen. Als je het moeilijk vindt om een dienst te contacteren of om alleen te gaan, kunnen wij jou helpen. Onze hulp is gratis. We spreken af waar jij wilt.

Dorien Geudens
0476 / 97 27 10
dorien.geudens@welzijnsonthaal.be

Ewin Yousef
0474 / 94 49 80
ewin.yousef@welzijnsonthaal.be

Britt Borghs
0470 / 11 33 75
britt.borghs@welzijnsonthaal.be

BRUGFIGUUR WIJKWERKING

An Jansen is brugfiguur wijkwerking in buurthuis De Merode. Het buurthuis is gelegen op het Merodecenter 9/19 te Turnhout. Als brugfiguur probeert zij kwetsbare buurtbewoners te bereiken en ze toe te leiden naar de hulp die ze nodig hebben. De hulpvragen zijn heel verschillend. Het gaat zowel om administratieve vragen als om emotionele ondersteuning, vrijetijdsbesteding en nog veel meer. Om mensen uit de buurt samen te brengen, worden er in het buurthuis ook activiteiten georganiseerd (vrije inloop, digitale hulp, uitstappen in Turnhout, sport en spel voor kinderen, een filmavond, een buurtfeest,…).

Iedereen uit de ruime buurt kan me contacteren met een vraag. Ook familieleden, buren en professionals kunnen aanmeldingen doen.

Het buurthuis is elke dinsdag open tijdens de vrije inloop van 10-12u voor een babbel, gezelligheid of een vraag.

Steffi Ruts
0473 / 85 58 26 
steffi.ruts@turnhout.be
Volg Buurthuis de Merode op Facebook.

 

BRUGFIGUUR SENIOREN

Als brugfiguur senioren bij het Welzijnsonthaal, probeert Ils Van Bouwel kwetsbare senioren te bereiken in Turnhout en ze toe te leiden naar de hulp die ze nodig hebben. De hulpvragen zijn heel verschillend, van praktische hulp in huis, emotionele ondersteuning tot administratieve vragen. Meestal gaat ze op huisbezoek zodat mensen hun verhaal kunnen doen in hun vertrouwde omgeving en zo ook geen verplaatsingsprobleem hebben.

“Senior” begint officieel vanaf 65 jaar, maar ben je rond deze leeftijd dan helpt Ils je ook graag verder. We kijken steeds samen waar en hoe het gesprek best verloopt; op de Welzijnscampus, op huisbezoek, samen met familie,… Aanmeldingen kunnen ook gebeuren in de plaats van een senior als familielid, buurtbewoner of professional.

Ils Van Bouwel
0476 / 80 33 03
ils.vanbouwel@welzijnsonthaal.be

BRUGFIGUUR MIGRATIE

Elshafei Babiker is brugfiguur migratie bij het Welzijnsonthaal. Zijn rol bestaat eruit om Turnhoutse mensen met een migratieachtergrond die een vraag hebben te bereiken en ze toe te leiden naar de juiste hulpdienst. Zowel nieuwkomers en oudkomers als jongeren en ouderen zijn welkom. Elshafei probeert met elk van hen een band op te bouwen zodat ze hun vragen in vertrouwen kunnen voorleggen. Vanuit dat vertrouwen verwijst hij de cliënt vervolgens door naar de juiste hulpverlener.

Iedereen met een migratieachtergrond die hulp nodig heeft op het gebied van welzijn kan hem contacteren met een vraag. Ook familieleden, buren en betrokken professionals mogen dat doen.

Elshafei Babiker
0476 / 80 32 14
elshafei.babiker@welzijnsonthaal.be

BRUGFIGUUR GBO

Els Wagemans is Brugfiguur GBO voor Stadsregio Turnhout. GBO staat voor Geïntegreerd Breed Onthaal. Het GBO is een samenwerkingsverband tussen 3 partners: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) en diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten (DMW). Binnen het GBO zijn er 2 belangrijke doelstellingen: het realiseren van toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming door rechten te verkennen en te realiseren. Alle gemeentes moeten zorgen voor een toegankelijke hulp-, dienst- en zorgverlening en acties ondernemen om alle inwoners van de gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten.