WELZIJNSCAMPUS Dr. Constant Janssen als site voor het Welzijnsonthaal

CAW De Kempen en OCMW Turnhout kiezen ervoor om de krachten te bundelen en om binnenkort op een centrale plek in Turnhout een gebouw neer te zetten waar iedereen terecht kan met zijn vragen: de Welzijnscampus Dr. Constant Janssen.

welzijnscampusEen bewuste keuze voor één centrale plaats in de stad, makkelijk bereikbaar, waar zoveel mogelijk welzijnspartners verzameld zijn om met vereende krachten de cliënt ondersteuning op maat te kunnen bieden.